Hanke
Kehittämishanke - 18398

Lisävipinää vimpaimiin

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

04.01.2016 - 13.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

1.7.2013 voimaan tulleen Vanhuspalvelulain tarkoitus on turvata kaikille ikäihmisille laadukkaita palveluita koko maahan. Kuitenkin tulevien kuntaliitosten myötä palvelut keskittyvät yhä enemmän seutukuntakeskuksiin. Vaarana on syrjäytymisuhka ja eriarvoistuminen. Vanhuspalvelunlain tavoitteena on, että iäkkäälle ihmiselle annetaan mahdollisuus ylläpitää toimintakykyään ja että hänellä on mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin ja mielekkääseen tekemiseen. Laitoshoito tulee kyseeseen ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta. Asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään pidetään parhaana vaihtoehtona. Jotta tämä kaikki toteutuisi, on tärkeää, että ikäihmiset pystyvät käyttämään nykytekniikan mahdollistamia palveluja. Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin, niin kuin muidenkin piirien tarkoitus ja tehtävä on jo sääntöjensä mukaisesti ikäihmisten elämänlaadusta huolehtiminen. Sosiaalisen osallisuuden ja verkkoasiointitaitojen lisääminen parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja parantaa mahdollisuuksia asua kotona pidempään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18398

Aloituspäivämäärä

04.01.2016

Loppumispäivämäärä

13.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt