Projekt
Utvecklingsprojekt - 18398

Lisävipinää vimpaimiin

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

04.01.2016 - 13.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

1.7.2013 voimaan tulleen Vanhuspalvelulain tarkoitus on turvata kaikille ikäihmisille laadukkaita palveluita koko maahan. Kuitenkin tulevien kuntaliitosten myötä palvelut keskittyvät yhä enemmän seutukuntakeskuksiin. Vaarana on syrjäytymisuhka ja eriarvoistuminen. Vanhuspalvelunlain tavoitteena on, että iäkkäälle ihmiselle annetaan mahdollisuus ylläpitää toimintakykyään ja että hänellä on mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin ja mielekkääseen tekemiseen. Laitoshoito tulee kyseeseen ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta. Asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään pidetään parhaana vaihtoehtona. Jotta tämä kaikki toteutuisi, on tärkeää, että ikäihmiset pystyvät käyttämään nykytekniikan mahdollistamia palveluja. Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin, niin kuin muidenkin piirien tarkoitus ja tehtävä on jo sääntöjensä mukaisesti ikäihmisten elämänlaadusta huolehtiminen. Sosiaalisen osallisuuden ja verkkoasiointitaitojen lisääminen parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja parantaa mahdollisuuksia asua kotona pidempään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18398

Startdatum

04.01.2016

Slutdatum

13.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner