Hanke
Kehittämishanke - 17998

LOIMU

Suomen 4H-liitto r.y.

31.01.2016 - 07.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on luoda vakaampi alusta uusille metsäalan toimintaedellytyksiä ja maaseudun nuorten hyvinvointia edistäville toimenpiteille. Saadaksemme mukaan ja sitouttaaksemme nuoret osaksi positiivista muutosta metsäalalla, meidän tulee tunnistaa heidän tarpeensa tulevina viestijöinä, kuluttajina, päätöksentekijöinä ja ammattilaisina. Esiselvityshankkeella pilotoidaan keinoja aktivoida ja osallistaa nuoria ja verkostoja osaksi maaseudun kehittämistä. Hankkeella etsitään vastauksia kysymyksiin, miten voimme resurssitehokkaasti edistää suomalaista metsä- ja biotaloutta nuorten omaehtoisten tekojen kautta ja millainen rooli metsä- ja biotalousalan osaajien verkostoilla on tässä. Hankkeessa pilotoidaan nuorille suunnattuja alueellisia ¿Tulevaisuuden vaikuttajat¿ -työpajoja metsäalan nuorisoneuvonnan kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Metsä- ja luontoalan toimijoille pilotoidaan "Tavoitteesta toiminnaksi¿ -työpajoja uusien lähestymistapojen ja toimintamallien sisältöjen kehittämiseksi. Nuorten ja toimijoiden sitouttamiseksi toteutetaan yhteistyöpäivä sekä testataan ¿koulukummi metsäasioissa¿ -mallia osana kouluyhteistyötä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää Kumppanuustreffien avulla uusia, jänteviä kosketuspintoja metsäalan nuorisoneuvontaa toteuttavien toimijoiden välille sekä etsiä potentiaalisia rahoituskanavia metsäisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi. Uusia yhteistyömahdollisuuksia haetaan maaseudun elinkeinojen joukosta pilotoimalla laajempaa maaseutuammattien esittelyä osana metsäteemapäiviä. Viestintä yhdistää hankkeen kohderyhminä olevat nuoret ja metsäalan toimijat. Hankkeen aikana toteutetaan kampanjat sosiaalisessa mediassa niin nuorille kuin metsäalan toimijoille. Hankealueen laajuista viestintää kehitetään pilotoimalla verkostotoimijoille kohdennettava ¿LOIMU¿ -metsäinfo.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17998

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

07.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt