Projekt
Utvecklingsprojekt - 17998

LOIMU

Suomen 4H-liitto r.y.

31.01.2016 - 07.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeen tavoitteena on luoda vakaampi alusta uusille metsäalan toimintaedellytyksiä ja maaseudun nuorten hyvinvointia edistäville toimenpiteille. Saadaksemme mukaan ja sitouttaaksemme nuoret osaksi positiivista muutosta metsäalalla, meidän tulee tunnistaa heidän tarpeensa tulevina viestijöinä, kuluttajina, päätöksentekijöinä ja ammattilaisina. Esiselvityshankkeella pilotoidaan keinoja aktivoida ja osallistaa nuoria ja verkostoja osaksi maaseudun kehittämistä. Hankkeella etsitään vastauksia kysymyksiin, miten voimme resurssitehokkaasti edistää suomalaista metsä- ja biotaloutta nuorten omaehtoisten tekojen kautta ja millainen rooli metsä- ja biotalousalan osaajien verkostoilla on tässä. Hankkeessa pilotoidaan nuorille suunnattuja alueellisia ¿Tulevaisuuden vaikuttajat¿ -työpajoja metsäalan nuorisoneuvonnan kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Metsä- ja luontoalan toimijoille pilotoidaan "Tavoitteesta toiminnaksi¿ -työpajoja uusien lähestymistapojen ja toimintamallien sisältöjen kehittämiseksi. Nuorten ja toimijoiden sitouttamiseksi toteutetaan yhteistyöpäivä sekä testataan ¿koulukummi metsäasioissa¿ -mallia osana kouluyhteistyötä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää Kumppanuustreffien avulla uusia, jänteviä kosketuspintoja metsäalan nuorisoneuvontaa toteuttavien toimijoiden välille sekä etsiä potentiaalisia rahoituskanavia metsäisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi. Uusia yhteistyömahdollisuuksia haetaan maaseudun elinkeinojen joukosta pilotoimalla laajempaa maaseutuammattien esittelyä osana metsäteemapäiviä. Viestintä yhdistää hankkeen kohderyhminä olevat nuoret ja metsäalan toimijat. Hankkeen aikana toteutetaan kampanjat sosiaalisessa mediassa niin nuorille kuin metsäalan toimijoille. Hankealueen laajuista viestintää kehitetään pilotoimalla verkostotoimijoille kohdennettava ¿LOIMU¿ -metsäinfo.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17998

Startdatum

31.01.2016

Slutdatum

07.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner