Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 194053

Luhtiaitan siirto

Kiihtelysvaara-Seura r.y.

12.02.2022 - 17.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on säilyttää Heinävaarassa alun perin rakennettu luhtiaitta ja siirtää se arvoi-selleen paikalle Kiihtelysvaaran kirkonkylälle. Luhtiaittaa varustetaan jonkin verran kuten sähköistetään ja hankitaan tavittavia kalusteita. Hankkeen tavoitteena on myös kunnostaa vanhaa rakennustapaa kunnioittaen luhtiaitta uuteen käyttömuotoon. Luhtiaitalle on mietitty varsin paljon erilaista yhteisöllistä toimintaa ja avointa museotoimintaa. Hankkeen tavoitteena on myös opastaa vanhan arvokkaan rakennuksen kunnostamista sekä tuoda esiin rakennusperintöä. Hanke tekee yhteistyötä toisen EU-osarahoitteisen hankkeen kanssa, jossa toiminnat ovat selkeästi eroteltu. Yhteinen Ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä, järjestää luhtiaitan katon rakentamiseksi elävän katon rakennus työpajan. Hankkeen tuloksena on luhtiaitan siirtäminen uudelle paikalle ja luhtiaitan muu kunnostaminen ja puuttuvien osien uudeellen rakentaminen. Rakentamisessa noudatetaan perinteisiä menetelmiä ja turhaan ei uusita mitään. Hankkeen tuloksia on helppo seurata, koska kyseessä on investointihanke. Rakentamisen tavoite on selkesäti määritelty

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

194053

Aloituspäivämäärä

12.02.2022

Loppumispäivämäärä

17.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt