Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 194053

Luhtiaitan siirto

Kiihtelysvaara-Seura r.y.

13.02.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on säilyttää Heinävaarassa alun perin rakennettu luhtiaitta ja siirtää se arvoi-selleen paikalle Kiihtelysvaaran kirkonkylälle. Luhtiaittaa varustetaan jonkin verran kuten sähköistetään ja hankitaan tavittavia kalusteita. Hankkeen tavoitteena on myös kunnostaa vanhaa rakennustapaa kunnioittaen luhtiaitta uuteen käyttömuotoon. Luhtiaitalle on mietitty varsin paljon erilaista yhteisöllistä toimintaa ja avointa museotoimintaa. Hankkeen tavoitteena on myös opastaa vanhan arvokkaan rakennuksen kunnostamista sekä tuoda esiin rakennusperintöä. Hanke tekee yhteistyötä toisen EU-osarahoitteisen hankkeen kanssa, jossa toiminnat ovat selkeästi eroteltu. Yhteinen Ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä, järjestää luhtiaitan katon rakentamiseksi elävän katon rakennus työpajan. Hankkeen tuloksena on luhtiaitan siirtäminen uudelle paikalle ja luhtiaitan muu kunnostaminen ja puuttuvien osien uudeellen rakentaminen. Rakentamisessa noudatetaan perinteisiä menetelmiä ja turhaan ei uusita mitään. Hankkeen tuloksia on helppo seurata, koska kyseessä on investointihanke. Rakentamisen tavoite on selkesäti määritelty

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

194053

Startdatum

13.02.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner