Hanke
Kehittämishanke - 55601

Luhtislammen ampumaradan ympäristötekniset tutkimukset

Savonlinnan Metsästys- ja ampumaseura ry

18.09.2017 - 20.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tehdä Luhtislammen ampumaradalla ympäristöluvan mukaiset ympäristötekniset tutkimukset ja melumallinnos sekä laatia niiden perusteella suunnitelmat ympäristöriskin vähentämiseksi sekä meluntorjunnasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

55601

Aloituspäivämäärä

18.09.2017

Loppumispäivämäärä

20.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt