Projekt
Utvecklingsprojekt - 55601

Luhtislammen ampumaradan ympäristötekniset tutkimukset

Savonlinnan Metsästys- ja ampumaseura ry

18.09.2017 - 20.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on tehdä Luhtislammen ampumaradalla ympäristöluvan mukaiset ympäristötekniset tutkimukset ja melumallinnos sekä laatia niiden perusteella suunnitelmat ympäristöriskin vähentämiseksi sekä meluntorjunnasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

55601

Startdatum

18.09.2017

Slutdatum

20.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner