Hanke
Kehittämishanke - 188610

Lumoavat kylät

Ykkösakseli ry

31.12.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lumoavat kylät -hankkeessa kehitetään Ykkösakselin koko toiminta-alueen kyliä yhdenmukaisesti yhdessä Uudenmaan Kylät ry:n ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteita ovat kylien kehittämismahdollisuuksien löytäminen, yhteistyön ja vuoropuhelun parantaminen kylien ja muiden toimijoiden välillä, maaseutualueiden tunnettuuden lisääminen ja maallemuuton edistäminen. Tavoitteiden pohjalta toteutetaan neljää toimenpidekokonaisuutta. Aluksi hankkeessa tarkastellaan kylien vetovoimatekijöitä ja tunnistetaan kehittämistarpeita. Yhteistyötä ja vuoropuhelua avataan erityisesti kuntien kanssa. Maaseudun tunnettuutta lisätään järjestämällä viestintäkoulutusta. Hankkeessa työstetään kylien brändiä yhdessä asiantuntijan kanssa. Kylistä kuvataan videoita, jotka on suunnattu potentiaalisille maallemuuttajille. Järjestetään tutustumisretkiä kaupungista maalle kyliin. Lopuksi hanke pureutuu maallemuuton konkreettisiin edellytyksiin, kuten asunto- ja tonttitarjontaan sekä kaavoitukseen. Kunnanvaltuutettuja ja virkamiehiä kutsutaan kyliin keskustelemaan maallemuutosta. Hanke on kolmivuotinen. Ykkösakseli on hankkeen hallinnoija, ja hankkeen työntekijöitä ovat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kyläasiamiehet. Hankkeessa hyödynnetään resurssien käyttöä ja vertaistuen jakamista yli maakuntarajan. Hankkeen tuloksena alueen kylät ovat vahvistaneet vetovoimaansa, tekevät parempaa yhteistyötä kuntien kanssa ja ovat kehittäneet omaa kyläbrändiään lumotakseen potentiaalisia maallemuuttajia.ätään

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

188610

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt