Projekt
Utvecklingsprojekt - 188610

Lumoavat kylät

Ykkösakseli ry

01.01.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lumoavat kylät -hankkeessa kehitetään Ykkösakselin koko toiminta-alueen kyliä yhdenmukaisesti yhdessä Uudenmaan Kylät ry:n ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n kanssa. Hankkeen tavoitteita ovat kylien kehittämismahdollisuuksien löytäminen, yhteistyön ja vuoropuhelun parantaminen kylien ja muiden toimijoiden välillä, maaseutualueiden tunnettuuden lisääminen ja maallemuuton edistäminen. Tavoitteiden pohjalta toteutetaan neljää toimenpidekokonaisuutta. Aluksi hankkeessa tarkastellaan kylien vetovoimatekijöitä ja tunnistetaan kehittämistarpeita. Yhteistyötä ja vuoropuhelua avataan erityisesti kuntien kanssa. Maaseudun tunnettuutta lisätään järjestämällä viestintäkoulutusta. Hankkeessa työstetään kylien brändiä yhdessä asiantuntijan kanssa. Kylistä kuvataan videoita, jotka on suunnattu potentiaalisille maallemuuttajille. Järjestetään tutustumisretkiä kaupungista maalle kyliin. Lopuksi hanke pureutuu maallemuuton konkreettisiin edellytyksiin, kuten asunto- ja tonttitarjontaan sekä kaavoitukseen. Kunnanvaltuutettuja ja virkamiehiä kutsutaan kyliin keskustelemaan maallemuutosta. Hanke on kolmivuotinen. Ykkösakseli on hankkeen hallinnoija, ja hankkeen työntekijöitä ovat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kyläasiamiehet. Hankkeessa hyödynnetään resurssien käyttöä ja vertaistuen jakamista yli maakuntarajan. Hankkeen tuloksena alueen kylät ovat vahvistaneet vetovoimaansa, tekevät parempaa yhteistyötä kuntien kanssa ja ovat kehittäneet omaa kyläbrändiään lumotakseen potentiaalisia maallemuuttajia.ätään

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

188610

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner