Hanke
Kehittämishanke - 11103

Luomumetsistä moneksi

Helsingin Yliopisto

03.08.2015 - 29.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luomumetsistä moneksi -hankkeen tavoitteina on tiedottaa metsien luomusertifioinnista ja selvitettää sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jatkojalostuksen ja matkailun kannalta. Hankkeen toimialue on Etelä-Savo ja sen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 4.8.2015 - 31.12.2016 yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden muiden tahojen ja hankkeiden kanssa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat eteläsavolaiset yksityismetsänomistajat, kunnat, seurakunnat ja muut metsänomistajat sekä yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomustatusta, kuten marjojen, sienten ja muiden keruutuotteiden jatkojalostajat, luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät. Hanke mahdollistaa paikallisten poimijoiden ansaintamahdollisuuksien paranemisen luomuraaka-aineen talteenotossa sekä tukee alueen kestävää kehitystä. Luomukeruualueilla on myös positiivinen vaikutus koko maakunnan imagoon. Hankkeen toimenpiteitä ovat tiedottaminen useiden eri kanavien, tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, luomusertifiointiin liittyen tarpeiden ja sen tuomien mahdollisuuksien kartoittaminen kyselyin ja asiantuntijahaastatteluin, luomualueiden ylläpidon ja sen kustannusten selvittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa sekä metsien monikäytön vajaasti hyödynnettyjen ja uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja niistä tiedottaminen. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon luomukeruutuotantoon sertifioitu pinta-ala moninkertaistuu, paikallisen luomuraaka-aineen saatavuus paranee, luomualueiden laajentamisen "Etelä-Savon malli", sen mahdollisuudet, kustannukset ja ylläpitoon jatkossa sitoutuneet saadaan selvitettyä. Alueen metsien monikäyttömahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa tunnetaan paremmin, erikoiskeruutuotteista saatavat ansiot lisääntyvät ja maakunnan profiloituminen luomumaakunnaksi vahvistuu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11103

Aloituspäivämäärä

03.08.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt