Projekt
Utvecklingsprojekt - 11103

Luomumetsistä moneksi

Helsingin Yliopisto

03.08.2015 - 29.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luomumetsistä moneksi -hankkeen tavoitteina on tiedottaa metsien luomusertifioinnista ja selvitettää sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jatkojalostuksen ja matkailun kannalta. Hankkeen toimialue on Etelä-Savo ja sen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 4.8.2015 - 31.12.2016 yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden muiden tahojen ja hankkeiden kanssa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat eteläsavolaiset yksityismetsänomistajat, kunnat, seurakunnat ja muut metsänomistajat sekä yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomustatusta, kuten marjojen, sienten ja muiden keruutuotteiden jatkojalostajat, luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät. Hanke mahdollistaa paikallisten poimijoiden ansaintamahdollisuuksien paranemisen luomuraaka-aineen talteenotossa sekä tukee alueen kestävää kehitystä. Luomukeruualueilla on myös positiivinen vaikutus koko maakunnan imagoon. Hankkeen toimenpiteitä ovat tiedottaminen useiden eri kanavien, tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, luomusertifiointiin liittyen tarpeiden ja sen tuomien mahdollisuuksien kartoittaminen kyselyin ja asiantuntijahaastatteluin, luomualueiden ylläpidon ja sen kustannusten selvittäminen yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa sekä metsien monikäytön vajaasti hyödynnettyjen ja uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja niistä tiedottaminen. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon luomukeruutuotantoon sertifioitu pinta-ala moninkertaistuu, paikallisen luomuraaka-aineen saatavuus paranee, luomualueiden laajentamisen "Etelä-Savon malli", sen mahdollisuudet, kustannukset ja ylläpitoon jatkossa sitoutuneet saadaan selvitettyä. Alueen metsien monikäyttömahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa tunnetaan paremmin, erikoiskeruutuotteista saatavat ansiot lisääntyvät ja maakunnan profiloituminen luomumaakunnaksi vahvistuu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

11103

Startdatum

03.08.2015

Slutdatum

29.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner