Hanke
Kehittämishanke - 266918

Luonnonkasvien vertikaaliviljely pilotti

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

- 30.01.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää valittujen luonnonkasvien vertikaaliviljelyn onnistuminen ja monipuolistaa vertikaaliviljelyn viljelytapoja. Mahdollistaa valitun luonnonkasvin viljelyn yritykselle ympärivuotisesti. Esiselvityksessä valitaan vertikaalikaappeihin kasveja, joille on nyt tai tulevaisuudessa kysyntää, mutta niiden riittävä keruu ei ole mahdollista. Raaka-aineiden saatavuuteen liittyy usein ongelma talteenoton kestävyydestä ja tämä on koettu ongelmaksi yritystoiminnan laajentumiselle. Kotimaisten raaka-aineiden käyttöä haluttaisiin lisätä, mutta saatavuusongelmien vuoksi joudutaan hakemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tai hankkimaan raaka-aineet muualta Euroopasta. Haasteina keruun riittävyyteen voi olla esimerkiksi jokamiehenoikeudet, kasvin uudistumisen hitaus tai lyhyt kasvukausi. Hankkeessa selvitetään luonnonkasvien kasvattamisen mahdollisuudet vertikaaliviljelyn keinoin ympärivuotisesti sekä analysoidaan niiden pitoisuuksia verraten luonnossakasvaviin yksilöihin. Kasvien mahdolliset siirtoistutuskokeet tehdään pilotteina agroforestry toimenpitein metsään, jossa selvitetään niiden menestyminen luontaisissa elinympäristöissä. Tavoitteena on tehokkaan, laadukkaan, taloudellisesti kannattavan sekä ympäristöystävällisen taimituotannon lisääminen Pohjois-Suomessa uusia tuotantomenetelmiä hyödyntäen. Hankkeessa tehdään esiselvitys valittujen luonnonkasvien vertikaaliviljelyn onnistumisesta ja kannattavuudesta. Käytämme Lapin ammattikorkeakoulun biolabran kahta vertikaaliviljelykaappia sekä kuivaus -pakkaushuoneita kasvien jatkokäsittelyyn sekä laboratorio tiloja kasvien analysointiin sekä uuttokokeisiin. Kasvien jatkokäsittelyä pilotoidaan Biolaboratorion tiloissa erilaisiin kosmetiikkatuotteisiin ja elintarvikkeisiin. Hanke kehittää myös biolabraa oppimis- ja tutkimusympäritönä. Lopputuloksena syntyy alustava suunnitelma vertikaalituotantoympäristön kannattavuudesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266918

Loppumispäivämäärä

30.01.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt