Hanke
Kehittämishanke - 32292

Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

30.09.2016 - 14.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa 1) selvitetään ja edistetään yhteistyömahdollisuuksia luonnonvaratuotannon sekä tuotteiden jatkojalostuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi, 2) kehitetään toimintatapoja ostajien ja myyjien kohtaamiseksi sekä 3) lisätään toimijoiden tietoisuutta erilaisista luonnonvaratuotannon mahdollisuuksista. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1) Alueella koulutettujen luonnonvaratuottajien ja muiden luonnonvaratuotannosta kiinnostuneiden toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen ja heidän toimintaansa soveltuvan yritystoiminnan mahdollisuuksien kartoitus ja edistäminen. Sopimus- ja ketjuviljelymahdollisuuksien ja niistä kiinnostuneiden tahojen selvittäminen. Yhteistyömahdollisuuksia edistetään myös etsimällä ja suunnittelemalla yhteistyötä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen toimijoiden kesken laajemmin. 2) Yrttien ja sienien ym keruutuotteiden osalta suunnitellaan toimintamalli, jotta poimijoista löytyy helposti tietoa yhdestä paikasta. Voidaan esimerkiksi perustaa alueelle poimijarekisteri, tai vaihtoehtoisesti edesauttaa esimerkiksi osuuskuntamuotoisen toiminnan avulla tapahtuvaa poimijoiden tavoittamista. Lisäksi kootaan yhteen tieto tuotteiden ostajista. Ostajien osalta edistetään sopimuksellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä ostajien ja myyjien välistä viitehinnoittelua. 3) Tehdään tutustumismatkoja erilaisiin luonnonvaratuotantokohteisiin ideoiden saamiseksi ja toimintamallien kartoittamiseksi, edistetään yhteistyötä mm. Luken kanssa tiedon saamiseksi ja tutkimustiedon hyödyntämiseksi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

32292

Aloituspäivämäärä

30.09.2016

Loppumispäivämäärä

14.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt