Projekt
Utvecklingsprojekt - 32292

Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

30.09.2016 - 14.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa 1) selvitetään ja edistetään yhteistyömahdollisuuksia luonnonvaratuotannon sekä tuotteiden jatkojalostuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi, 2) kehitetään toimintatapoja ostajien ja myyjien kohtaamiseksi sekä 3) lisätään toimijoiden tietoisuutta erilaisista luonnonvaratuotannon mahdollisuuksista. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1) Alueella koulutettujen luonnonvaratuottajien ja muiden luonnonvaratuotannosta kiinnostuneiden toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen ja heidän toimintaansa soveltuvan yritystoiminnan mahdollisuuksien kartoitus ja edistäminen. Sopimus- ja ketjuviljelymahdollisuuksien ja niistä kiinnostuneiden tahojen selvittäminen. Yhteistyömahdollisuuksia edistetään myös etsimällä ja suunnittelemalla yhteistyötä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen toimijoiden kesken laajemmin. 2) Yrttien ja sienien ym keruutuotteiden osalta suunnitellaan toimintamalli, jotta poimijoista löytyy helposti tietoa yhdestä paikasta. Voidaan esimerkiksi perustaa alueelle poimijarekisteri, tai vaihtoehtoisesti edesauttaa esimerkiksi osuuskuntamuotoisen toiminnan avulla tapahtuvaa poimijoiden tavoittamista. Lisäksi kootaan yhteen tieto tuotteiden ostajista. Ostajien osalta edistetään sopimuksellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä ostajien ja myyjien välistä viitehinnoittelua. 3) Tehdään tutustumismatkoja erilaisiin luonnonvaratuotantokohteisiin ideoiden saamiseksi ja toimintamallien kartoittamiseksi, edistetään yhteistyötä mm. Luken kanssa tiedon saamiseksi ja tutkimustiedon hyödyntämiseksi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

32292

Startdatum

30.09.2016

Slutdatum

14.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner