Hanke
Kehittämishanke - 16135

Luontoaktiviteetit matkailun kärjeksi

Metsähallitus

01.03.2016 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vetovoimaisimpien luontoalueiden potentiaali kansainvälisen luontomatkailun näkökulmasta on poikkeuksellisen suuri. Nykyiset ja nousevat luontomatkailuaktiviteetit ovat kuitenkin varsin heikosti tuotteistettuja ja kärkiaktiviteettien näkökulmasta luontoalueiden mahdollisuudet ovat usein hyödyntämättömiä. Toisaalta Pohjois-Pohjanmaa matkailu tähtää vahvaan kansainvälistymiseen, joten vetovoimaisuuden ja luontoaktiviteettitarjonnan monipuolisuuden eteen pitää tehdä kehittämistyötä. Tällä aktivointihankkeella tunnistetaan Pohjois-Pohjanmaan kärjet luontoaktiviteettien kysynnässä ja tarjonnassa, vahvistetaan kohteiden tunnettuutta ja rakennetaan aktiviteettien yhteistyöverkosto ja kehittämispolut. Maastopyöräily, vaellus, wildlife-matkailu, luontokuvaus ja melonta luonnonvesissä on tunnistettu erityisesti kesäsesongin osalta kärkiaktiviteetteina, joiden tuotteistaminen maakunnan kärkikohteissa tarjoaa uudenlaisia elämyksiä ja kasvumahdollisuuksia etenkin kansainvälisille luontomatkailumarkkinoille. Hankkeen päämäärä on tunnistaa kärkiaktiviteettien kehittämisen alueelliset mahdollisuudet, tarpeet ja kumppanit matkailusektorilta ja suunnitella tarkemmin tuleva kehittämistoiminta, sitouttaen kumppaneita aktiviteettien kehittämiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tunnistaa muut kasvavat kansainväliset luontomatkailuaktiviteetit. Hankkeella on neljä päätavoitetta: 1. Kehitettävien kärkikohteiden/alueiden tunnistaminen kärkiaktiviteettien (maastopyöräily, vaellus, wildlife-matkailu, luontokuvaus ja melonta) tuotteistamisen näkökulmasta 2. Investointi- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen kohteittain ja aktiviteeteittain: hankkeessa kootaan kunkin kärkiaktiviteetin näkökulmasta investointi- ja kehittämistarpeet suunnitelmamuotoon. 3. Matkailuyritysten ja muiden toimijoiden osaamisen lisääminen, osallistaminen suunnitteluun ja sitouttaminen tuotteistamiseen 4. Kärkiaktiviteettien tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16135

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt