Hanke
Kehittämishanke - 257148

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun -hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan Etelä-Karjalan luontoon liittyvää kulttuuriperintötietoa ja kehitetään siihen liittyvää tuotteistamista sekä lisätään luontoa ja kulttuuria yhdistävien kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä. Hanke vastaa rajaseudun matkailukysynnän muutoksiin ja luonto- ja lähimatkailun uusiin asiakastarpeisiin. Hankkeen vaikutuksesta alueelle syntyy uusia kulttuuriperintöteemaisia palveluja ja tuotteita. Alueen yrittäjien kulttuuriperintötiedot ja taidot kasvavat. Paikalliset asukkaat oppivat entistä paremmin ymmärtämään oman alueensa arvon ja heidän valmiutensa vaalia alueensa kulttuuriperintöä vahvistuu. Saimaa UNESCO Global Geoparkin kehittäminen saa uusia näkökulmia. Luontoon liittyvästä kulttuuriperinnöstä tulee entistä näkyvämpi osa Etelä-Karjalan hyvinvointimatkailun palvelutuotannossa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö ja Suomen Erämuseosäätiö. Hankeaika on 1.11.2023 – 31.12.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257148

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

3 jäsentä