Projekt
Utvecklingsprojekt - 257148

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun -hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan Etelä-Karjalan luontoon liittyvää kulttuuriperintötietoa ja kehitetään siihen liittyvää tuotteistamista sekä lisätään luontoa ja kulttuuria yhdistävien kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä. Hanke vastaa rajaseudun matkailukysynnän muutoksiin ja luonto- ja lähimatkailun uusiin asiakastarpeisiin. Hankkeen vaikutuksesta alueelle syntyy uusia kulttuuriperintöteemaisia palveluja ja tuotteita. Alueen yrittäjien kulttuuriperintötiedot ja taidot kasvavat. Paikalliset asukkaat oppivat entistä paremmin ymmärtämään oman alueensa arvon ja heidän valmiutensa vaalia alueensa kulttuuriperintöä vahvistuu. Saimaa UNESCO Global Geoparkin kehittäminen saa uusia näkökulmia. Luontoon liittyvästä kulttuuriperinnöstä tulee entistä näkyvämpi osa Etelä-Karjalan hyvinvointimatkailun palvelutuotannossa. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö ja Suomen Erämuseosäätiö. Hankeaika on 1.11.2023 – 31.12.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

257148

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner