Hanke
Kehittämishanke - 9026

Luontokuvauksen ja Kalastusmatkailun esiselvityshanke

KSAK Oy

31.05.2016 - 29.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luontokuvaus ja kalastusmatkailu ovat Koillismaalla luontomatkailun kehittämisen kärkikohteita. Luontokuvauksen palvelutuotteiden kehittäminen vaatii vielä sellaista erityisosaamista, jota alueen yrityksillä ja muilla toimijoilla on vielä varsin vähän. Kalastusmatkailun palvelutoimintaa on kehitetty viime vuosina alueen yrityksissä ja taloudellinen kasvupotentiaali on selkeästi kansainvälisissä matkailijoissa. Hankkeessa selvitetään, miten näitä kahta osa-aluetta voidaan kehittää yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisin tavoite on kartoittaa yritysten koulutus- ja kehittämistarpeita ja yhteistyön mahdollisuuksia, sekä tuottaa tietoa olemassa olevasta palvelutarjonnasta luontokuvauksen ja kalastusmatkailualalta Koillismaalla. Selvitys sisältää myös kuvauksen kehittämistyön jatkotoimenpiteistä. Kohderyhmänä ovat luontokuvausta ja kalastusta toiminnoissaan hyödyntävät tai tulevaisuudessa hyödyntävät yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Kuusamo-opiston tekevät selvitystyötä Kuusamon, Taivalkosken ja Posion alueella. Selvityksessä saadaan tietoon luontokuvauksen ja kalastusmatkailun kehittämistyöhön mukaan lähtevät yritykset, organisaatiot ja sidosryhmät sekä mitä he hanketoiminnalta tarvitsevat. Tältä pohjalta voidaan valita tulevan hanketoiminnan muodot ja toteutustapa. Hankkeen kautta saadut tulokset ovat kaikkien alueen yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9026

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

29.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt