Projekt
Utvecklingsprojekt - 9026

Luontokuvauksen ja Kalastusmatkailun esiselvityshanke

KSAK Oy

31.05.2016 - 29.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luontokuvaus ja kalastusmatkailu ovat Koillismaalla luontomatkailun kehittämisen kärkikohteita. Luontokuvauksen palvelutuotteiden kehittäminen vaatii vielä sellaista erityisosaamista, jota alueen yrityksillä ja muilla toimijoilla on vielä varsin vähän. Kalastusmatkailun palvelutoimintaa on kehitetty viime vuosina alueen yrityksissä ja taloudellinen kasvupotentiaali on selkeästi kansainvälisissä matkailijoissa. Hankkeessa selvitetään, miten näitä kahta osa-aluetta voidaan kehittää yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisin tavoite on kartoittaa yritysten koulutus- ja kehittämistarpeita ja yhteistyön mahdollisuuksia, sekä tuottaa tietoa olemassa olevasta palvelutarjonnasta luontokuvauksen ja kalastusmatkailualalta Koillismaalla. Selvitys sisältää myös kuvauksen kehittämistyön jatkotoimenpiteistä. Kohderyhmänä ovat luontokuvausta ja kalastusta toiminnoissaan hyödyntävät tai tulevaisuudessa hyödyntävät yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Kuusamo-opiston tekevät selvitystyötä Kuusamon, Taivalkosken ja Posion alueella. Selvityksessä saadaan tietoon luontokuvauksen ja kalastusmatkailun kehittämistyöhön mukaan lähtevät yritykset, organisaatiot ja sidosryhmät sekä mitä he hanketoiminnalta tarvitsevat. Tältä pohjalta voidaan valita tulevan hanketoiminnan muodot ja toteutustapa. Hankkeen kautta saadut tulokset ovat kaikkien alueen yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9026

Startdatum

31.05.2016

Slutdatum

29.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner