Hanke
Kehittämishanke - 263196

Luontolähtöisten palveluiden kehittämishanke LuoPaKe

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Luontolähtöisten palveluiden kehittämishanke (LuoPaKe) tähtää maaseudun elinvoiman kasvattamiseen tarjoamalla yrityksille tai yrittäjyyden alussa oleville mahdollisuuksia saada lisää tietoa ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa verkostotoimintaa hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä on luontolähtöisiä palveluita tarjoavat mikro- ja pienet yritykset. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa yritysten tietotaitoa ja osaamista sekä vahvistaa yritysten kykyä yhteiskehittämiseen ja synnyttää näin uusia palveluita ja liiketoimintaa sekä kasvattaa palveluiden kysyntää ja parantaa viestintää. Hanke vastaa kolmeen haasteeseen: 1) Luontolähtöisiä palveluita tarjoavien yrittäjien tietoisuuden vähyys luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta uusia palveluita kehitettäessä. 2) Luontolähtöisiä palveluita tarjoavien yritysten osaamisen vähyys markkinoinnin, palvelumuotoilun, talousasioiden ja digitaitojen osalta. 3) Luontolähtöisiä palveluita tarjoavien yritysten määrä on vähäinen ja niiden koko pieni. Hankkeen infotilaisuuksissa jaetaan ajankohtaista tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja monimuotoisuuden vaalimisesta sekä kestävistä ja vastuullisista luontopalveluista. Lisäksi pureudutaan yritysten liiketoiminta- ja markkinointiosaamiseen. Työpajoissa kehitetään uusia luontolähtöisiä palveluita yhteiskehittämisen keinoin. Yritysten viestintäosaamista kasvatetaan. Tuloksina yrityksillä on ajankohtaista ja tutkittua tietoa, ne osaavat kehittää uusia palvelutyyppejä ja niiden digi-, markkinointi- ja talousosaaminen on parantunut. Uutta liiketoimintaa syntyy ja edellytykset yritysryhmähankkeiden syntymiselle on luotu. Hankkeen kohdealue on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueet. Hanke edistää kotimaista ja kansainvälistä matkailua. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Allergia-, iho- ja astmaliiton (AIA) Luontoterveyden osaamiskeskus (Luoke). Hankeaika 1.1.2024 – 31.12.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263196

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt