Hanke
Kehittämishanke - 296747

Lusin Kylätalolle toimintakonsepti

Lusin Kylätalo Oy

- 30.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Heinolan Lusissa aloitetaan kylätalotoiminta kyläläisten ostamassa entisessä koulukiinteistössä. Toiminnan lähtökohtana on tuottaa seudun asukkaille henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä palveluita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös kehittää uusia yhteisöllisiä toimintamalleja, jotka perustuvat yhdessä tekemiseen, ylisukupolviseen toimintaan sekä vapaa-ajan asukkaiden ja vakinaisten asukkaiden yhteiseen toimintaan. Toimintaa varten kehitämme uuden toimintakonseptin yhteistyössä yhdistysten, seurojen, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusi toimintakonsepti tarvitaan varmistamaan synergia eri toimijoiden ja toimintojen välillä. Toimintakonseptissa yhdistetään niin kutsuttuun alustatalouteen perustuva kaupallinen toiminta ja seurojen ja yhdistysten järjestämä vapaaehtoistyöhön perustuva toiminta. Toimintakonseptin rakentaminen toteutetaan prosessina, jonka eri vaiheissa sidosryhmät yhdessä ja erikseen suunnittelevat ja ideoivat toimintaa. Toimintakonseptin rakentaminen prosessina varmistaa, että koko laajasti ymmärretyllä kyläyhteisöllä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan kehitykseen riippumatta siitä, onko osakas, yhdistystoimija, palvelujen tuottaja tai niiden käyttäjä. Hankkeen tuloksena kylätalolle on luotu yhteistyössä konkreettinen toimintamalli, selvitetty tulevaa palvelutarjontaa ja niiden tarjoajia sekä tehty suunnitelma muutostöistä ja niihin liittyvistä investoinneista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

296747

Loppumispäivämäärä

30.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt