Projekt
Utvecklingsprojekt - 296747

Lusin Kylätalolle toimintakonsepti

Lusin Kylätalo Oy

- 30.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Heinolan Lusissa aloitetaan kylätalotoiminta kyläläisten ostamassa entisessä koulukiinteistössä. Toiminnan lähtökohtana on tuottaa seudun asukkaille henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä palveluita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös kehittää uusia yhteisöllisiä toimintamalleja, jotka perustuvat yhdessä tekemiseen, ylisukupolviseen toimintaan sekä vapaa-ajan asukkaiden ja vakinaisten asukkaiden yhteiseen toimintaan. Toimintaa varten kehitämme uuden toimintakonseptin yhteistyössä yhdistysten, seurojen, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusi toimintakonsepti tarvitaan varmistamaan synergia eri toimijoiden ja toimintojen välillä. Toimintakonseptissa yhdistetään niin kutsuttuun alustatalouteen perustuva kaupallinen toiminta ja seurojen ja yhdistysten järjestämä vapaaehtoistyöhön perustuva toiminta. Toimintakonseptin rakentaminen toteutetaan prosessina, jonka eri vaiheissa sidosryhmät yhdessä ja erikseen suunnittelevat ja ideoivat toimintaa. Toimintakonseptin rakentaminen prosessina varmistaa, että koko laajasti ymmärretyllä kyläyhteisöllä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan kehitykseen riippumatta siitä, onko osakas, yhdistystoimija, palvelujen tuottaja tai niiden käyttäjä. Hankkeen tuloksena kylätalolle on luotu yhteistyössä konkreettinen toimintamalli, selvitetty tulevaa palvelutarjontaa ja niiden tarjoajia sekä tehty suunnitelma muutostöistä ja niihin liittyvistä investoinneista.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

296747

Slutdatum

30.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner