Hanke
Kehittämishanke - 7700

Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hanke

Punkalaitumen kunta

17.05.2015 - 17.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Punkalaitumen kunta haluaa jalkauttaa edellisen hankkeen hyviä käytäntöjä joilla on saatu luotua maahanmuuttajille työpaikkoja sekä aktivoitua kolmannen sektorin toimintoihin heitä mukaan toimimaan. Hanke haluaa kehittää ja edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia niin Punkalaitumella kuin Joutsenten Reitti Ry:n toiminta-alueella. Hankkeen myötä halutaan tarjota toimivia käytäntöjä toiminta-alueen yrittäjille, oppilaitoksille, kolmannelle sektorille sekä yksittäisille ihmisille. Hanke haluaa kehittää ja luoda kohtaamisalustoja paikallisväestön ja maahanmuuttajien luontevalle kohtaamiselle mm. erilaisten kulttuuritapahtumien, kerhojen myötä ja näin saada mukaan myös kahdensuuntaista kohtaamista vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Yhteisillä toiminnoilla maahanmuuttajien ja kantaväestön keskuudessa saadaan purettua myös ennakkoasenteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

7700

Aloituspäivämäärä

17.05.2015

Loppumispäivämäärä

17.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt