Hanke
Kehittämishanke - 22007

Maaseudulta Japanin markkinoille – selvityshanke

Napapiirin Kehitys Oy

30.04.2016 - 13.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomen yrityskanta on mikroyritysvaltaista ja Suomessa on moniin muihin EU-maihin verrattuna vähän kansainvälistyneitä mikro- ja pk-yrityksiä. Useissa tutkimuksissa on myös todettu, että mikro- sekä pk-yritysten eteneminen kansainvälisille markkinoille on osoittautunut vaikeaksi. Hankkeen taustalla on erityisesti lappilaisten mikroyritysten vaikeus löytää uusia markkinoita omille tuotteilleen. Toisaalta mikroyritykset eivät systemaattisesti saa omista tuotteistaan asiakaspalautetta tai eivät osaa täysin käyttää saamaansa asiakaspalautetta. Kansainvälisille markkinoille pääsy on osoittautunut erityisen vaikeaksi lappilaisille ja rovaniemeläisille mikroyrityksille. Alueelliset markkinat eivät ole Rovaniemen mikroyrityksille riittävän suuret jotta ne kykenevät toimimaan erityisen kannattavasti, saati kasvamaan. Matkailijoiden suuri määrä Rovaniemen alueella tuo hyvän lisä Rovaniemen mikroyritysten kysyntään mutta siihen ei ole syytä tyytyä. Selvityshankkeen tavoitteena on aikaansaada mikroyrityksille kannattavaa myyntiä nykyisen markkina-alueen ulkopuolelta. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja vahvistaa olemassa olevia sekä luoda uusia kansainvälisiä myyntikanavia lappilaisille mikroyrityksille hyödyntäen lappilaisuutta, Rovaniemeä sekä Joulupukkia. Hankkeen tavoitteet kiteytettynä: - Tuottaa syvällisempää ja laajempaa tietoa japanilaisten toimijoiden (maahantuojat, tapahtumanjärjestäjät) tarpeista lappilaisia tuotteita ja palveluita kohtaan. - Saada alueemme yritykset tiedostamaan japanilaisten asiakkaiden erilaiset tarpeet tuotteiden suhteen. - Mahdollistaa paremmat edellytykset alueellamme toimiville mikroyrityksille kannattavaan myyntiin oman nykyisen markkina-alueensa ulkopuolelta. - Tuottaa uutta ja sovellettavaa tietoa alueen mikroyritykselle, jota he voivat hyödyntää tuotteidensa kehittämistyössä (tuotemateriaali, käyttötarkoitus, visuaalinen ilme, ym. tietoa)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22007

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

13.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt