Projekt
Utvecklingsprojekt - 22007

Maaseudulta Japanin markkinoille – selvityshanke

Napapiirin Kehitys Oy

30.04.2016 - 13.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomen yrityskanta on mikroyritysvaltaista ja Suomessa on moniin muihin EU-maihin verrattuna vähän kansainvälistyneitä mikro- ja pk-yrityksiä. Useissa tutkimuksissa on myös todettu, että mikro- sekä pk-yritysten eteneminen kansainvälisille markkinoille on osoittautunut vaikeaksi. Hankkeen taustalla on erityisesti lappilaisten mikroyritysten vaikeus löytää uusia markkinoita omille tuotteilleen. Toisaalta mikroyritykset eivät systemaattisesti saa omista tuotteistaan asiakaspalautetta tai eivät osaa täysin käyttää saamaansa asiakaspalautetta. Kansainvälisille markkinoille pääsy on osoittautunut erityisen vaikeaksi lappilaisille ja rovaniemeläisille mikroyrityksille. Alueelliset markkinat eivät ole Rovaniemen mikroyrityksille riittävän suuret jotta ne kykenevät toimimaan erityisen kannattavasti, saati kasvamaan. Matkailijoiden suuri määrä Rovaniemen alueella tuo hyvän lisä Rovaniemen mikroyritysten kysyntään mutta siihen ei ole syytä tyytyä. Selvityshankkeen tavoitteena on aikaansaada mikroyrityksille kannattavaa myyntiä nykyisen markkina-alueen ulkopuolelta. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja vahvistaa olemassa olevia sekä luoda uusia kansainvälisiä myyntikanavia lappilaisille mikroyrityksille hyödyntäen lappilaisuutta, Rovaniemeä sekä Joulupukkia. Hankkeen tavoitteet kiteytettynä: - Tuottaa syvällisempää ja laajempaa tietoa japanilaisten toimijoiden (maahantuojat, tapahtumanjärjestäjät) tarpeista lappilaisia tuotteita ja palveluita kohtaan. - Saada alueemme yritykset tiedostamaan japanilaisten asiakkaiden erilaiset tarpeet tuotteiden suhteen. - Mahdollistaa paremmat edellytykset alueellamme toimiville mikroyrityksille kannattavaan myyntiin oman nykyisen markkina-alueensa ulkopuolelta. - Tuottaa uutta ja sovellettavaa tietoa alueen mikroyritykselle, jota he voivat hyödyntää tuotteidensa kehittämistyössä (tuotemateriaali, käyttötarkoitus, visuaalinen ilme, ym. tietoa)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22007

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

13.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner