Hanke
Kehittämishanke - 147179

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla. (MOPPI)

Oulun Yliopisto

30.11.2020 - 11.05.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia, tunnistetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien, (mikro)yritysten ja eri asukaskohderyhmien näkökulmasta sekä kootaan yhteen keinovalikkoa alueen toimijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden ja yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja muutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeessa: a) valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan kunnille suunnattu kysely ja täydentäviä haastatteluja b) valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan yrityksille suunnattuja haastatteluja sekä kysely c) valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan eri asukasryhmien edustajille suunnatut haastattelut d) suunnitellaan ja toteutetaan kohderyhmille suunnattu verkkoseminaari ja tuotetaan verkkomateriaalia, jossa esitellään tiedonkeruuvaiheen tulosraportit ja jonka työpajaosuudessa työstetään ja tunnistetaan tulosten perusteella tarvittavia jatkotoimia e) viestitään hankkeen eri vaiheissa sen etenemisestä ja tuloksista Selvityskohteena oleva ilmiökokonaisuus mahdollistaa yleistyessään siirtymisen kohti resurssitehokasta taloutta, auttaa luomaan työllisyyttä, uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintamalleja, tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä sekä maaseudun kulttuuriperinnön ja rakennuskannan kestävää käyttöä. Hanke luo tietopohjaa, nostaa esiin keinoja ja jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ydin- ja harvaan asutun maaseudun säilymistä ja kehittymistä houkuttelevana, vetovoimaisena ja monipuolisena asuin- ja työympäristönä sekä edistää maaseudun kytkeytymistä digitaaliseen muutokseen. Hankkeen toteuttaa ajalla 1.1.2020-31.12.2022 Oulun yliopisto (Arkkitehtuurin yksikkö / yhdyskuntasuunnittelu sekä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

147179

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

11.05.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt