Projekt
Utvecklingsprojekt - 147179

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla. (MOPPI)

Oulun Yliopisto

01.12.2020 - 11.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia, tunnistetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien, (mikro)yritysten ja eri asukaskohderyhmien näkökulmasta sekä kootaan yhteen keinovalikkoa alueen toimijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden ja yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja muutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeessa: a) valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan kunnille suunnattu kysely ja täydentäviä haastatteluja b) valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan yrityksille suunnattuja haastatteluja sekä kysely c) valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan eri asukasryhmien edustajille suunnatut haastattelut d) suunnitellaan ja toteutetaan kohderyhmille suunnattu verkkoseminaari ja tuotetaan verkkomateriaalia, jossa esitellään tiedonkeruuvaiheen tulosraportit ja jonka työpajaosuudessa työstetään ja tunnistetaan tulosten perusteella tarvittavia jatkotoimia e) viestitään hankkeen eri vaiheissa sen etenemisestä ja tuloksista Selvityskohteena oleva ilmiökokonaisuus mahdollistaa yleistyessään siirtymisen kohti resurssitehokasta taloutta, auttaa luomaan työllisyyttä, uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintamalleja, tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä sekä maaseudun kulttuuriperinnön ja rakennuskannan kestävää käyttöä. Hanke luo tietopohjaa, nostaa esiin keinoja ja jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ydin- ja harvaan asutun maaseudun säilymistä ja kehittymistä houkuttelevana, vetovoimaisena ja monipuolisena asuin- ja työympäristönä sekä edistää maaseudun kytkeytymistä digitaaliseen muutokseen. Hankkeen toteuttaa ajalla 1.1.2020-31.12.2022 Oulun yliopisto (Arkkitehtuurin yksikkö / yhdyskuntasuunnittelu sekä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

147179

Startdatum

01.12.2020

Slutdatum

11.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner