Hanke
Kehittämishanke - 180337

Maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvu- ja vientiolosuhteiden data-analytiikka ja yhteisoppiva tietojohtaminen Pohjois-Pohjanmaalla (KasvuDATA)

Oulun Yliopisto

31.12.2021 - 08.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pienten yritysten vaikuttavuus talouteen korostuu erityisesti maaseutumaisilla aluilla, mutta alustavien tarkastelujen mukaan alueellinen vaihtelu on voimakasta. Uutta ja kasvavaa yritystoimintaa varten tarvitaan parhaat toimintamallit ja niiden arvioimiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen tarkka yritysten kehitys- ja tilannekuva. KasvuDATA-hankkeessa tuotamme Pohjois-Pohjanmaan maaseudun PK- ja mikroyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin (tavarat ja palvelut) sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin dataperusteisen analyysin. Tuotettu tieto analysoidaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden yrityspalvelujen kanssa. Osoitamme jokaiselle yrityspalvelulle tarkimmalla mahdollisella tiedolla heidän toimialueensa keskeiset muutokset ja vertaamme Pohjois-Pohjanmaan kokonaiskuvaan. Tunnistamme yhteisoppivasti yrityspalvelujen kanssa kehityksen trendit, pullonkaulat ja parhaat käytänteet ja koostamme synteesitiedon yrityspalvelujen kehittämiseksi koko maakunnan osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180337

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

08.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt