Hanke
Kehittämishanke - 13819

Maaseudun yrityssymbioosit, MYSSY

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

10.12.2015 - 03.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yritysten välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys kiertotalouden toteutumiseen. Sitran selvityksessä nro 84 todettiin, että tärkein yhteinen tekijä kiertotalouden toteutumiseen on yksityisten yritysten rooli uusien toimintatapojen edistäjänä. On tärkeää, että yritykset kehittävät taitojaan niin, että kiertotalouden mallit ovat mahdollisia. Yrityssymbiooseissa yritykset toimivat ryhmissä, joissa jokainen hyötyy toisistaan. Ryhmässä hankintoja tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä, energiaa voidaan tuottaa lähellä yritysten tarpeisiin esimerkiksi tuotannon sivuvirroista, tuotantolaitteita hankitaan yhteisiksi ja sivuvirrat ohjataan uudelleenkäyttöön. Pohjois-Suomen biotalouden kehittämisstrategioissa ja maakuntaohjelmissa tulevien vuosien suunnitelmissa yksi vahva painopiste on energiatehokkuuden ja materiaalien kierrätyksen kehittäminen. Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen tavoitteena on löytää Pohjois-Suomen alueelta olemassa olevia ja suunnitteluasteella olevia yrityksiä, jotka voivat ja haluavat nykyistä paremmin hyödyntää toistensa osaamista, sivuvirtoja ja laitteistoja biotalouden alalla. Hankkeessa tunnistetaan yritysten yhteisiä toiminta-alueita ja edesautetaan yritysten välistä symbioosia. Hankkeeseen osallistuvien yritysten symbioosit kuvataan esimerkkimalleiksi, jotka ovat hyödynnettävissä yleisesti. Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Kohderyhmänä hankkeella ovat alueen maaseutuyritykset. Hanke toteutetaan 10.12.2015 - 30.9.2017. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakuntien maaseutuyrittäjien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13819

Aloituspäivämäärä

10.12.2015

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt