Hanke
Kehittämishanke - 122598

MAASeutu asioille

Outokummun kaupunki

31.07.2020 - 22.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

MAASeutu asioille -hankkeella kehitetään Outokummun kylien ja kaupunkikeskustan välinen asiointiliikennejärjestelmä vastaamaan kuntalaisten 2020-luvun tarpeita ja toivomuksia. Hankkeella uudistetaan liikennöintikonsepti MAAS-ajattelun (Mobility as a Service) mukaiseksi; ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan asiakkaiden liikkumistarpeet sekä suunnitellaan matkaketjujen yhdistelymahdollisuudet siten, että palvelusta hyötyvät kaiken ikäiset kaupunkilaiset. Hankkeella yhdistetään asiointiliikenne mm. Siun soten ja kaupungin palveluihin (esim. kirjasto), järjestöjen ja yhdistysten toimintaan sekä muihin toimintoihin (mm. ekopisteet) siten, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus hoitaa samalla kyydillä useita asioita ilmastoystävällisesti ja kätevästi sekä sosiaalista kanssakäymistä lisäävällä tavalla. MAASeutu-hankkeen keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten Outokummun kaltaisessa, pinta-alaltaan pienessä kaupungissa voidaan mahdollistaa myös kaupungin ydinkeskustan ulkopuolella asuminen ilman oman auton jatkuvaa käyttömahdollisuutta. Yhdessä jo aiemmin toteutettujen hankkeiden kanssa (mm. Kyliltä fiksusti liikkeelle -kokonaisuus) hanke tarjoaa hyvät puitteet ajatella kulkemisen konsepti uudelleen: keskeisenä palveluna osana muita palveluja sekä yhteisöllisenä, osallisuutta ja kestävää kehitystä edistävänä toimintana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

122598

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

22.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt