Hanke
Kehittämishanke - 55492

Maaseutuammattiin esiselvityshanke

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

31.12.2017 - 20.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoitus on selvittää mahdollisuutta soveltaa Pohjois-Savossa kehitettyä maaseutuammattiin -toimintamallia Keski-Pohjanmaalla. Toimintamallin tavoitteena on edistää maaseudun ammattien tunnettuutta nuorten keskuudessa, jotta maaseudulle saataisiin tulevaisuudessa työvoimaa ja uusia yrittäjiä. Lisäksi tavoitteena on helpottaa nuorten ja tulevien työnantajien kohtaamista sekä lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta maaseudun mahdollisuuksista. Pohjois-Savon malli perustuu alueen maaseudun toimijoiden verkostoon, joka tarjoaa alueen nuorille mm. työelämääntutustumis- ja työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisuuksia erilaisiin vierailuihin ja teemapäiviin. Lisäksi yrittäjät tutustuvat kesätyö- ym. jaksojen kautta mahdollisiin uusiin työntekijöihin ja verkostoituvat alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa. Esiselvityshankkeen toiminta-alueena on Pirityisten, Rieska-, ja Keskipiste-Leaderin alueet. Esiselvityksen aikana: 1. Pohjustetaan verkostoa alueen maaseutuammatteihin liittyvistä toimijoista (yrittäjät, yrittäjäyhdistykset sekä mm. maatalous- ja metsäalan kehittämis-, toiminta- ja neuvontaorganisaatiot) sekä oppilaitoksista (perusopetus, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). 2. Selvitetään sopiva toimintamalli pysyvälle verkostolle ja pilotoidaan joitakin valittuja toimenpiteitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

55492

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

20.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt