Hanke
Kehittämishanke - 52

Maaseutuviestintää Varsinais-Suomessa

Turun yliopisto

30.04.2015 - 20.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ohjelmakauden vaihtuessa rahoitusehtoihin ja rahoituksen hakemiseen liittyviä asioita on jälleen muuttunut, jolloin selkeä ja ymmärrettävä tiedottaminen hankeperustaisen maaseudun kehittämisen monista mahdollisuuksista ja muodoista on tarpeen. Ajankohtaiseen tarpeeseen vastaamisen ohella hankkeessa katsotaan koko ohjelmakautta ja sen mukaista tarvetta määritellä yhteistä ja yhtenäistä maaseudun kehittämisen viestintäkulttuuria Varsinais-Suomen maakuntaan. Rahoitusta koskevaa viestintää ja opastusta jo hoidetaan rahoittajien toimesta ja velvollisuutena. Viestintä-, koulutus- ja neuvontatehtävän resursointi on kuitenkin rajallista, kun otetaan huomioon muukin hanketoiminnan mahdollisuuksista ja hyvistä tuloksista viestiminen toimijakentälle. Hanke vastaa tältä osin tarpeeseen täydentää ja koordinoida toimijoiden välistä viestintäyhteistyötä, ja sitä kautta kehittää uudenlaisia viestintämalleja ja -tapoja yhdessä maaseututoimijoiden kanssa. Hankkeen avulla saadaan maakunnan rahoittajia ja maaseudun kehittäjiä tasapuolisesti palvelevaa viestintää kaikille yhteisten teemojen, painotusten ja kohderyhmien osalta. Samalla lisätään näky-vyyttä varsinaissuomalaisesta hankeosaamisesta ja maaseudusta ja tuodaan esille ohjelmatyön periaatteita. Keskeisten toimijoiden kannalta Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttaminen ja siitä tiedottaminen on siis jokaisen oma mutta myös kaikkien yhteinen asia, johon toimijoiden välinen viestintäyhteistyö tuo lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Valtakunnan tason viestintäyhteistyö on olennainen osa toimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

52

Aloituspäivämäärä

30.04.2015

Loppumispäivämäärä

20.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt