Projekt
Utvecklingsprojekt - 52

Maaseutuviestintää Varsinais-Suomessa

Turun yliopisto

30.04.2015 - 20.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ohjelmakauden vaihtuessa rahoitusehtoihin ja rahoituksen hakemiseen liittyviä asioita on jälleen muuttunut, jolloin selkeä ja ymmärrettävä tiedottaminen hankeperustaisen maaseudun kehittämisen monista mahdollisuuksista ja muodoista on tarpeen. Ajankohtaiseen tarpeeseen vastaamisen ohella hankkeessa katsotaan koko ohjelmakautta ja sen mukaista tarvetta määritellä yhteistä ja yhtenäistä maaseudun kehittämisen viestintäkulttuuria Varsinais-Suomen maakuntaan. Rahoitusta koskevaa viestintää ja opastusta jo hoidetaan rahoittajien toimesta ja velvollisuutena. Viestintä-, koulutus- ja neuvontatehtävän resursointi on kuitenkin rajallista, kun otetaan huomioon muukin hanketoiminnan mahdollisuuksista ja hyvistä tuloksista viestiminen toimijakentälle. Hanke vastaa tältä osin tarpeeseen täydentää ja koordinoida toimijoiden välistä viestintäyhteistyötä, ja sitä kautta kehittää uudenlaisia viestintämalleja ja -tapoja yhdessä maaseututoimijoiden kanssa. Hankkeen avulla saadaan maakunnan rahoittajia ja maaseudun kehittäjiä tasapuolisesti palvelevaa viestintää kaikille yhteisten teemojen, painotusten ja kohderyhmien osalta. Samalla lisätään näky-vyyttä varsinaissuomalaisesta hankeosaamisesta ja maaseudusta ja tuodaan esille ohjelmatyön periaatteita. Keskeisten toimijoiden kannalta Manner-Suomen maaseutuohjelman toteuttaminen ja siitä tiedottaminen on siis jokaisen oma mutta myös kaikkien yhteinen asia, johon toimijoiden välinen viestintäyhteistyö tuo lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Valtakunnan tason viestintäyhteistyö on olennainen osa toimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

52

Startdatum

30.04.2015

Slutdatum

20.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner