Hanke
Kehittämishanke - 36638

Maatalouden rakennekehitys näkyväksi Tähkässä

Liperi-Seura r.y.

26.06.2015 - 18.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on uuden museorakennuksen, Tähkähallin toiminnallistaminen ja maatalouden rakennemuutoksesta kertominen. Tavoitteeseen pääsemiseksi luetteloidaan ja käsitellään / digitoidaan MTK:n lahjoittama vanha maaseutuun liittyvä eläkuvamateriaali. Hankitaan esittämiseen tarvittava välineistö. Materiaalin pohjalta toteutetaan tiedon välittämisen ja keräämisen helpottamiseksi elokuvatilaisuuksia. Digitoitua materiaalia esitellään museovieraille/matkailijoille Tähkähallissa. Haastatteluilla laajennetaan elokuvamateriaalin antamaa tietoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36638

Aloituspäivämäärä

26.06.2015

Loppumispäivämäärä

18.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt