Hanke
Kehittämishanke - 260177

Maatalousyrityksen talouspäällikkö

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maatalousyrityksen talouspäällikkö hankkeessa toteutetaan monipolvinen maatalousyrityksen talouden hallintaan, seurantaan ja suunnitteluun keskittyvä koulutus. Koulutus toteutetaan kolmesta eri teemasta koostuvasta webinaarisarjasta, jonka lisäksi koulutus pitää sisällään työpajatyöskentelynä toteutettavaa käytännön harjoittelua. Koulutus on tarkoitettu maatalousyrittäjille ja maatilan talouden osa-alueen kumppaneille. Koulutuksessa kohtautetaan maatalousyrittäjät ja edellä mainittu kumppanijoukko pohtimaan ja rakentamaan kestävää ja vastuullista talouden hallintaa ja suunnittelua maatalousyrityksessä, tarkoituksena maatalousyrityksen taloudellisen kilpailukyvyn parantuminen pitkällä aikavälillä. Hankkeessa pääasiallinen hyödynsaaja on maatalousyritykset, toissijaisesti myös talouden sidosryhmät. Hankkeen lopussa koulutuksesta muodostuu Maatalousyrityksen Talouspäällikkö -koulutusohjelma, jota voidaan toteuttaa valtakunnallisena koulutuksena Suomen Yrittäjäopiston toimesta. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto Leader Aisaparin alueella aikavälillä 1.11.2023-30.6.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260177

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt