Projekt
Utvecklingsprojekt - 260177

Maatalousyrityksen talouspäällikkö

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatalousyrityksen talouspäällikkö hankkeessa toteutetaan monipolvinen maatalousyrityksen talouden hallintaan, seurantaan ja suunnitteluun keskittyvä koulutus. Koulutus toteutetaan kolmesta eri teemasta koostuvasta webinaarisarjasta, jonka lisäksi koulutus pitää sisällään työpajatyöskentelynä toteutettavaa käytännön harjoittelua. Koulutus on tarkoitettu maatalousyrittäjille ja maatilan talouden osa-alueen kumppaneille. Koulutuksessa kohtautetaan maatalousyrittäjät ja edellä mainittu kumppanijoukko pohtimaan ja rakentamaan kestävää ja vastuullista talouden hallintaa ja suunnittelua maatalousyrityksessä, tarkoituksena maatalousyrityksen taloudellisen kilpailukyvyn parantuminen pitkällä aikavälillä. Hankkeessa pääasiallinen hyödynsaaja on maatalousyritykset, toissijaisesti myös talouden sidosryhmät. Hankkeen lopussa koulutuksesta muodostuu Maatalousyrityksen Talouspäällikkö -koulutusohjelma, jota voidaan toteuttaa valtakunnallisena koulutuksena Suomen Yrittäjäopiston toimesta. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto Leader Aisaparin alueella aikavälillä 1.11.2023-30.6.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260177

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner