Hanke
Kehittämishanke - 75646

Maili – maitoa ja lihaa Etelä-Savosta

ProAgria Etelä-Savo ry

30.11.2018 - 27.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maili - maitoa ja lihaa Etelä-Savosta -hanke on tarkoitettu eteläsavolaisille maidon- ja naudanlihantuottajille. Hankkeessa on tavoitteena maito- ja lihanautatilojen kannattavuuden ja tuottavuuden kohentaminen, yrittäjien johtamisosaamisen kasvaminen, uusien innovaatioiden ja konseptien syntymisen edesauttaminen, tiedon hankinta ja maito- ja lihanautasektorin kansainvälisen ja kansallisen verkottumisen edistäminen. Hankkeella järjestetään koulutuspienryhmiä sekä keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia/webinaareja eteläsavolaisten tilojen toiminnan sparraamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Koulutuskokonaisuudet sisältävät kotimaan opintomatkoja, joilla pyritään etsimään hyviä ja tuottavia käytäntöjä sovellettavaksi suoraan käytäntöön. Hankkeessa järjestetään myös yksi kansainvälinen koulutuspienryhmä, johon etsitään mukaan viljelijöitä muista maista. Hankkeessa etsitään tietoa mm. tuotannon, talouden ja ihmisten johtamisen uusista työkaluista ja menetelmistä, nautojen ruokinnasta ja käsittelystä sekä laiduntamisen ja nurmenviljelyn tehostamisesta. Uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä testataan pilottiryhmissä ja koulutuspienryhmissä. Investoivien maito- ja naudanlihantuottajien tueksi kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa toimintamalli, jolla tuetaan investointihankkeita tavoitteena investointiprosessin ja tuotannon käynnistämisen onnistuminen kannattavasti. Hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Savo ja hankkeen kesto on 1.12.2018 - 30.9.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75646

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

27.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt