Hanke
Kehittämishanke - 126438

Mainio Maito – Allatiders Mjölk

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

30.04.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu tuovat haasteen maailman kotieläintuotannolle. Tarvitaan enemmän ruokaa, mutta samalla tuotannon ympäristövaikutuksia täytyy pystyä vähentämään merkittävästi. Nurmilla on merkittävä rooli sekä kotieläintuotannossa että ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tuottavuuden parantaminen on tehokas keino parantaa maidontuotannon ilmastotehokkuutta. Jotta suomalaisen maidontuotannon ilmastotehokkuutta voidaan parantaa, tarvitaan tilakohtaista tietoa siitä, mikä maidon hiilijalanjälki tilalla on tällä hetkellä ja millä sitä saadaan tehokkaimmin pienennettyä. Kotieläintuotantoon perustuva elintarvikeketju vastaa merkittävästä osasta huoltovarmuudestamme. Suurin osa maatalousmaistamme tuottaa parhaiten nurmiviljelyn kautta. Kotieläimistämme naudat ovat parhaita nurmen hyödyntäjiä, sillä ne muuntavat nurmirehun arvokkaaksi ihmisravinnoksi, maidoksi ja lihaksi. Tässä hankkeessa kehitetään maidontuotantoa ilmasto- ja ympäristönäkökulmista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

126438

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt