Hanke
Kehittämishanke - 22275

MaiNuLi I- Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa

ProAgria Kainuu ry

31.03.2016 - 07.05.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kainuulaisilla maidon- ja naudanlihan- sekä nurmentuotantotiloilla - edistää kustannustehokasta tuotantoa parhaimmista käytännöistä oppimalla ja turvata tuotannon olemassa olo Kainuussa - lisätä yrittäjien kiinnostusta oman tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa sekä edistää yrittäjien jaksamista, työhyvinvointia ja työelämän laatua Toteutetaan ja mallinnetaan pienryhmätoimintaa kotieläintiloilla Kainuussa - Maidontuotannon ja työprosessien kehittämisessä ohjaajina ovat ProAgria Kainuun maatilayritysasiantuntijat (suunnittelu ja toteutus) sekä ItäMaidon asiantuntijat (mm. Lean-toiminta) - Nurmituotannon ryhmissä ohjaaja (suunnittelu ja toteutus) on ProAgrian nurmihuippuasiantuntijoita valtakunnasta - Lihantuotannon osiossa ohjaajina (suunnittelu ja toteutus) A-tuottajien tuotantoneuvojat (tuensiirto) - Pienryhmätapaamisissa mm. WebEx-yhteyksin mukana Luken asiantuntijoita ja tutkijoita (tuensiirto), PA:n huippuosaajia sekä ostopalveluin muita (mm. Faba, TTS, Valio) - Tarjotaan mahdollisuus myös asiakkaille osallistua videoneuvotteluihin (WebEx), jolloin pienryhmiin tarvitaan vetovastuullisen asiantuntijan lisäksi toinen hanketyöntekijä paikalle - pienryhmissä 4 - 8 maatilaa, jotka kokoontuvat 3 - 8 kertaa vuodessa, 3-6 tuntia /krt aihepiiristä riippuen - kokoontumisten kokonaiskesto aihepiiristä riippuen 30 - 40 tuntia (nurmiryhmät, Lean-ryhmät) tai 15 - 20 tuntia (muut); kokoontumiset 1 - 2 vuoden ajanjaksona (teemasta riippuen): 3 (ent. 6) maidontuotannon ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 8:aa yritystä), 4 (ent. 8) lihantuotannon ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 7,5:ttä yritystä), 2 (ent. 3) nurmentuotannon ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 8:aa yritystä), 1,5 (ent. 3) johtamistaitoihin liittyvää ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 6:tta yritystä)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22275

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

07.05.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt