Projekt
Utvecklingsprojekt - 22275

MaiNuLi I- Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa

ProAgria Kainuu ry

31.03.2016 - 07.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kainuulaisilla maidon- ja naudanlihan- sekä nurmentuotantotiloilla - edistää kustannustehokasta tuotantoa parhaimmista käytännöistä oppimalla ja turvata tuotannon olemassa olo Kainuussa - lisätä yrittäjien kiinnostusta oman tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa sekä edistää yrittäjien jaksamista, työhyvinvointia ja työelämän laatua Toteutetaan ja mallinnetaan pienryhmätoimintaa kotieläintiloilla Kainuussa - Maidontuotannon ja työprosessien kehittämisessä ohjaajina ovat ProAgria Kainuun maatilayritysasiantuntijat (suunnittelu ja toteutus) sekä ItäMaidon asiantuntijat (mm. Lean-toiminta) - Nurmituotannon ryhmissä ohjaaja (suunnittelu ja toteutus) on ProAgrian nurmihuippuasiantuntijoita valtakunnasta - Lihantuotannon osiossa ohjaajina (suunnittelu ja toteutus) A-tuottajien tuotantoneuvojat (tuensiirto) - Pienryhmätapaamisissa mm. WebEx-yhteyksin mukana Luken asiantuntijoita ja tutkijoita (tuensiirto), PA:n huippuosaajia sekä ostopalveluin muita (mm. Faba, TTS, Valio) - Tarjotaan mahdollisuus myös asiakkaille osallistua videoneuvotteluihin (WebEx), jolloin pienryhmiin tarvitaan vetovastuullisen asiantuntijan lisäksi toinen hanketyöntekijä paikalle - pienryhmissä 4 - 8 maatilaa, jotka kokoontuvat 3 - 8 kertaa vuodessa, 3-6 tuntia /krt aihepiiristä riippuen - kokoontumisten kokonaiskesto aihepiiristä riippuen 30 - 40 tuntia (nurmiryhmät, Lean-ryhmät) tai 15 - 20 tuntia (muut); kokoontumiset 1 - 2 vuoden ajanjaksona (teemasta riippuen): 3 (ent. 6) maidontuotannon ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 8:aa yritystä), 4 (ent. 8) lihantuotannon ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 7,5:ttä yritystä), 2 (ent. 3) nurmentuotannon ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 8:aa yritystä), 1,5 (ent. 3) johtamistaitoihin liittyvää ryhmää (joihin tavoitellaan keskimäärin 6:tta yritystä)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22275

Startdatum

31.03.2016

Slutdatum

07.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner