Hanke
Kehittämishanke - 145111

Maitotilojen Discussion group -toimintaa yli rajojen

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2020 - 01.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suurimpien maitotilojen yrittäjät kaipaavat menestyäkseen entistä innovatiivisempia toimintamalleja ja uusia verkostoja. Maakunnallisesta tiedonhankinnasta on siirryttävä ylimaakunnalliselle ja kansainväliselle tasolle. Maitotalouden osalta Tanska on kehittynyt tehokkuudessaan ja tilakoossaan Suomea huomattavasti nopeammin, joten tanskalaisia toimintamalleista kannattaa ottaa oppia. Tanskassa otettiin käyttöön 1990 –luvun lopussa Discussion group –toimintamalli, josta maitotilojen yrittäjät haluavat tietää lisää ja ottaa mallin käyttöön Suomessa. Mallin ydin on samanhenkisten kärkiyrittäjien verkottuminen toistensa kanssa tavoitteellisesti siten, että keskitytään strategisen sekä liiketoiminnallisen osaamisen kasvattamiseen yrittäjien välisen tiedon ja kokemusten vaihdon avulla ryhmän fasilitaattoreiden johdolla. Koko toimiala kehittyy, kun discussion group -ryhmän yrittäjiltä nousevat tarpeet ja haasteet saadaan esiin. Ryhmistä voi lisäksi nousta esille tärkeitä teemoja suoraan tutkimuk-seen. Hankkeen päätavoitteena on koota Pohjois-Savosta perusasiat erittäin hyvin hallitsevia ja kehityshaluisia maitotilayrittäjiä yhteen ja tukea heidän kehitystään yhteistyössä Maitoyrittäjät ry:n ja Nautasuomi Oy:n verkoston kanssa. Osaamisen nosto ja yrittäjien kehityksen tukeminen tapahtuvat kehittämällä ja testaamalla uusi toisilta oppimisen ja tiedonvaihdon ryhmätoimintamalli. Hankkeen tulokset toimivat esimerkkinä muille maitotilayrittäjille. Tuloksia voidaan hyödyntää myös tutkimuksen suuntaamisessa ja neuvonta- ym. palveluiden kehittämisessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat, toisiaan tukevat toimenpiteet: TP1: Discussion group -mallin kehitys TP2: Discussion group -ryhmätoiminnan pilotointi TP3: Tiedotus ja digitaaliset toimintaympäristöt TP4: Koordinointi -

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145111

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

01.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt