Hanke
Kehittämishanke - 127711

Mallasklusterin kehittäminen Pohjois-Savoon

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.04.2020 - 01.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomen panimo- ja leipomoteollisuus käyttää idättämällä prosessoitua viljaa, eli mallasta n. 150 000 tn/v. Mallasta käytetään useissa erimuodoissa elintarviketeollisuuden eri tuotteissa. Suomesta myös viedään mallasohraa n. 120 000 tn. vuosittain. Mallasohraa viljellään logistisista syistä eniten Etelä- ja Varsinais-Suomessa sekä satamien läheisyydessä. Maltaan markkinat ovat kuitenkin hajallaan ympäri Suomea. Pohjois-Savossa ja sen lähialueilla mallasta käyttää yksi suurpanimo, lukuisat pienpanimot sekä vahvat leipomot Elintarviketeollisuuden käyttämän maltaan tuottaa nyt Viking Malt Lahdessa sekä Laihian Mallas. Heiltä valmis mallas jaetaan loppukäyttäjille eri puolille Suomea. Keskitetyn mallin haittoja ovat kuljetuskustannukset, ympäristörasitukset ja toiminnalliset riskit. Yleistyvät pienpanimot ja esim. leipomot eivät saa suurilta mallastamoilta haluamiaan erikoistuotteita. Pohjois-Savon noin 150 000 ha:sta lähes 20 000 ha ei ole tehokkaassa viljelykäytössä. Maakunnassa voitaisiin viljellä mallasohraa ja muita mallasviljoja arviolta 5000 – 10 000 ha. Puuttuu maltaan viljelyn perinne ja prosessinhallinnan osaaminen. Hankkeen tavoitteen on luoda maakuntaan kestävä mallasviljan viljelyn perinne sekä pohja alueelliselle mallastuksen prosessiosaamiselle. Samalla luodaan perustaa yritystoiminnalle, jossa alueen peltoviljelyn tuotteille saavutetaan arvonousua ja samalla tuodaan kannattavia vaihtoehtoja kasvinviljelyn. Klusteri -ajatus syntyy siitä, että kaikki keskeiset toimijat saadaan tekemään yhteistyötä ja tukemaan paikallista osaamista maltaanviljelyn, mallastusprosessoinnin, analysoinnin, logistiikan sekä panimotoiminnan osalta. Hanke toteutetaan yhdessä Savo Malt Oy:n kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat, toisiaan tukevat toimenpiteet: TP1: Mallasviljojen viljelyosaaminen ja viljelyn vakiinnuttaminen TP2: Mallastusosaaminen ja prosessien hallinta TP3: Mallasklusterin luominen ja verkostoituminen TP4: Kordinointi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

127711

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

01.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt