Hanke
Kehittämishanke - 16858

Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruoan menekkiä

Sodankylän kunta

01.01.2016 - 31.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Keskuskeittiöiden hankintajärjestelmät ovat pitkälti rakennettu tukkutoimintaan tukeutuen. Paikallisten tuotteiden saatavuutta voidaan parantaa ruokatuotannon toimintoja kehittämällä siten, että pienempiäkin eriä kyetään vastaanottamaan ja sisällyttämään keittiön erilaisiin prosesseihin tehokkaasti. Lähiruuan menekin lisäämisellä on myönteinen vaikutus paikallisten tuottajien motivaatioon kehittää omaa tuotantoa sekä jalostusta. Julkiset keskuskeittiöt voivat olla aktiivisesti mukana paikallisten toimijoiden tuotekehityksessä ja alueellisen ruokatuotannon lisäämisessä. Sodankylän keskuskeittiö on rakennettu lähiruokaperiaatteelle. Toiminta on käynnistetty kunnan omana työnä. Hankkeen tavoitteena on kehittää keskuskeittiön toimintamallia edelleen, mallintaa toimintaa Pudasjärvellä ja selvittää prosesseihin liittyviä paikallisten tuotteiden käyttöä mahdollistavia tai estäviä toimintoja. Hankkeen aikana kartoitetaan yhteistyön muotoja lähikuntien kanssa ja selvitetään alueen tuottajien valmiudet osallistua hankintamenettelyihin. Hankkeessa testataan tuotteita ja tuotantomenetelmiä, joiden avulla lähiruuan hankintaa ja menekkiä voidaan lisätä. Sodankylän ja Pudasjärven keittiöiden toiminnoista laaditaan kirjallinen malli, ohjekirja lähiruokaideologiaan perustuvan keskuskeittiön toiminnasta, joka on kopioitavissa mihin tahansa kuntaan. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 - 31.12.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16858

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

31.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt