Projekt
Utvecklingsprojekt - 16858

Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruoan menekkiä

Sodankylän kunta

01.01.2016 - 31.07.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keskuskeittiöiden hankintajärjestelmät ovat pitkälti rakennettu tukkutoimintaan tukeutuen. Paikallisten tuotteiden saatavuutta voidaan parantaa ruokatuotannon toimintoja kehittämällä siten, että pienempiäkin eriä kyetään vastaanottamaan ja sisällyttämään keittiön erilaisiin prosesseihin tehokkaasti. Lähiruuan menekin lisäämisellä on myönteinen vaikutus paikallisten tuottajien motivaatioon kehittää omaa tuotantoa sekä jalostusta. Julkiset keskuskeittiöt voivat olla aktiivisesti mukana paikallisten toimijoiden tuotekehityksessä ja alueellisen ruokatuotannon lisäämisessä. Sodankylän keskuskeittiö on rakennettu lähiruokaperiaatteelle. Toiminta on käynnistetty kunnan omana työnä. Hankkeen tavoitteena on kehittää keskuskeittiön toimintamallia edelleen, mallintaa toimintaa Pudasjärvellä ja selvittää prosesseihin liittyviä paikallisten tuotteiden käyttöä mahdollistavia tai estäviä toimintoja. Hankkeen aikana kartoitetaan yhteistyön muotoja lähikuntien kanssa ja selvitetään alueen tuottajien valmiudet osallistua hankintamenettelyihin. Hankkeessa testataan tuotteita ja tuotantomenetelmiä, joiden avulla lähiruuan hankintaa ja menekkiä voidaan lisätä. Sodankylän ja Pudasjärven keittiöiden toiminnoista laaditaan kirjallinen malli, ohjekirja lähiruokaideologiaan perustuvan keskuskeittiön toiminnasta, joka on kopioitavissa mihin tahansa kuntaan. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 - 31.12.2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16858

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

31.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner