Hanke
Kehittämishanke - 14120

MaMa Maidosta maitoon

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.12.2015 - 28.12.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maidosta Maitoon (MaMa) -hanke on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Työtehoseura (TTS) ja ProAgria Keskusten Liitto. Hankealueena on Etelä-Pohjanmaa. MaMa -hankkeessa paneudutaan lypsylehmien poikimisen aikaan, joka on riskialtteinta aikaa lehmän sairastumiselle maitotuotoksen lähtiessä kovaan nousuun ja toisaalta syöntikyvyn vielä ollessa heikohko umpikauden ja poikimisen jälkeen. Hankkeessa kartoitetaan 12 - 15 alueen maitotilalta aineenvaihduntasairauksien ja erityisesti piilevän ketoosin ilmenemistä poikimisen jälkeen. Tilojen työnkäyttö, lehmien olosuhteet ja ruokinta otetaan huomioon ja asiantuntijaryhmä perehtyy mikä näiden vaikutus on lehmien terveyteen ja tilan tuloksiin. Tilalle annetaan toimenpide-ehdotukset ja noin vuoden kuluttua tehdään sama kartoitus kun hankkeen alussa. Tällöin voidaan havainnoida mitkä vaikutukset muutoksilla on ollut tilan tuloksiin. Hanketiloilta saatavaa tietoa levitetään jatkuvasti hankealueella ja verrataan muihin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtäviin aineenvaihduntatutkimuksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14120

Aloituspäivämäärä

01.12.2015

Loppumispäivämäärä

28.12.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt