Hanke
Kehittämishanke - 66824

Mångkulturellt Mediafönster

När-TV r.f.

28.02.2018 - 26.11.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vi är säkra på att detta projekt kommer att ge mervärde till alla ortsbor, i form av bättre sammanhållning, en gemensam identitet samt skapa en ny och produktiv dialog kring integration och samhällets ökande mångfald. Vår förhoppning är också att vi i Närpes-trakten med detta projekt kan utgöra ett praktexempel som föregångare av liknande initiativ. Vi på När-TV ämnar konsultera ungdomar som sett det nya Syd-Österbotten växa fram från första led i skolor, fritidsaktiviteter och den sociala sfären i trakten. Att utveckla pilotinnehåll genom att filma, intervjua, dokumentera och dela med sig till alla nya och gamla ortsbor, samt förstås alla intresserade från hela världen, om den unika mångfald som dag för dag växer fram i Närpes-trakten. Vi är säkra på att vi med detta projekt kunde skapa mervärde för alla i trakten, särskilt för nyinflyttade, invandrare och flyktingar, genom att belysa de nya dynamikerna som uppstått och göra det som känns främmande mer bekant.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66824

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

26.11.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt