Projekt
Utvecklingsprojekt - 66824

Mångkulturellt Mediafönster

När-TV r.f.

01.03.2018 - 26.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vi är säkra på att detta projekt kommer att ge mervärde till alla ortsbor, i form av bättre sammanhållning, en gemensam identitet samt skapa en ny och produktiv dialog kring integration och samhällets ökande mångfald. Vår förhoppning är också att vi i Närpes-trakten med detta projekt kan utgöra ett praktexempel som föregångare av liknande initiativ. Vi på När-TV ämnar konsultera ungdomar som sett det nya Syd-Österbotten växa fram från första led i skolor, fritidsaktiviteter och den sociala sfären i trakten. Att utveckla pilotinnehåll genom att filma, intervjua, dokumentera och dela med sig till alla nya och gamla ortsbor, samt förstås alla intresserade från hela världen, om den unika mångfald som dag för dag växer fram i Närpes-trakten. Vi är säkra på att vi med detta projekt kunde skapa mervärde för alla i trakten, särskilt för nyinflyttade, invandrare och flyktingar, genom att belysa de nya dynamikerna som uppstått och göra det som känns främmande mer bekant.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

66824

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

26.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner