Hanke
Kehittämishanke - 22367

Marjataito

Luonnonvarakeskus

14.05.2016 - 15.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kotimaisen mansikan ja herukoiden kysyntä tukkumarkkinoilla on viimeisten kahden vuoden aikana noussut voimakkaasti. Tämä on johtanut raaka-ainepulaan ja tukku-marjojen hinnannousuun Kainuussa. Suomen kokonaismarjanviljelyalasta vain 1% on Kainuussa ja maakunta on Lapin jälkeen Manner-Suomen toiseksi pienin puutarhamarjojen tuottajamaakunta. (Puutarhatilastot 2015). Ilmastollisesti Kainuu soveltuu kuitenkin hyvin marjanviljelyyn ja mm. herukoiden keskisadoissa Kainuu on ollut jo useita vuosia koko maan kärkiluokkaa. Tämän hanke käynnistää ja tukee tukkumarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen suuntautuvaa mansikan ja herukoiden tuotantoa Kainuussa. Hanke tarjoaa asiantuntijat ja tukee viljelijöitä nykyisen tuotannon laajentamisessa ja tehostamisessa sekä uusien viljelmien käynnistämisessä. Hankkeessa edistetään viljelijöiden ryhmäytymistä ja räätälöidään kehityspolkuja eri tuottajaryhmille (mm. aloittelijat, tuotantosuunnan vaihtajat, sivuelinkeinon haluavat, laajentajat). Hankkeen päätavoitteena on viljelijöiden tietotaidon lisääntyminen marjan viljelystä ja sopimustuotannosta sekä sopimustuotannon mallien rakentaminen. Pienryhmien, webinaarien, bencmarking-matkojen ja muun yhteistoiminnan kautta tuodaan alan suuret ja pienet toimijat, viranomaistahot, rahoittajat, tutkimus ja neuvonta sekä aloittelevat, jatkavat ja aloittamista harkitsevat marjanviljelijät yhteen. Hankkeessa luodaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen marjanviljelyn ja yhteistyön eri toimijoiden (viljelijät, ostajat, muut) välillä. Hankkeen kohderyhmänä ovat viljelijät, muut marjanviljelystä kiinnostuneet henkilöt, puutarhamarjoja ostavat yritykset, marjanviljelyn tuotantopanosten toimittajat sekä yritysrahoittajat. Hankkeessa syntyvä tietoaineisto jää ProAgrioiden hyödynnettäväksi hankkeen jälkeisessä viljelijäneuvonnassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22367

Aloituspäivämäärä

14.05.2016

Loppumispäivämäärä

15.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt