Projekt
Utvecklingsprojekt - 22367

Marjataito

Luonnonvarakeskus

14.05.2016 - 15.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotimaisen mansikan ja herukoiden kysyntä tukkumarkkinoilla on viimeisten kahden vuoden aikana noussut voimakkaasti. Tämä on johtanut raaka-ainepulaan ja tukku-marjojen hinnannousuun Kainuussa. Suomen kokonaismarjanviljelyalasta vain 1% on Kainuussa ja maakunta on Lapin jälkeen Manner-Suomen toiseksi pienin puutarhamarjojen tuottajamaakunta. (Puutarhatilastot 2015). Ilmastollisesti Kainuu soveltuu kuitenkin hyvin marjanviljelyyn ja mm. herukoiden keskisadoissa Kainuu on ollut jo useita vuosia koko maan kärkiluokkaa. Tämän hanke käynnistää ja tukee tukkumarkkinoille ja elintarviketeollisuuteen suuntautuvaa mansikan ja herukoiden tuotantoa Kainuussa. Hanke tarjoaa asiantuntijat ja tukee viljelijöitä nykyisen tuotannon laajentamisessa ja tehostamisessa sekä uusien viljelmien käynnistämisessä. Hankkeessa edistetään viljelijöiden ryhmäytymistä ja räätälöidään kehityspolkuja eri tuottajaryhmille (mm. aloittelijat, tuotantosuunnan vaihtajat, sivuelinkeinon haluavat, laajentajat). Hankkeen päätavoitteena on viljelijöiden tietotaidon lisääntyminen marjan viljelystä ja sopimustuotannosta sekä sopimustuotannon mallien rakentaminen. Pienryhmien, webinaarien, bencmarking-matkojen ja muun yhteistoiminnan kautta tuodaan alan suuret ja pienet toimijat, viranomaistahot, rahoittajat, tutkimus ja neuvonta sekä aloittelevat, jatkavat ja aloittamista harkitsevat marjanviljelijät yhteen. Hankkeessa luodaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen marjanviljelyn ja yhteistyön eri toimijoiden (viljelijät, ostajat, muut) välillä. Hankkeen kohderyhmänä ovat viljelijät, muut marjanviljelystä kiinnostuneet henkilöt, puutarhamarjoja ostavat yritykset, marjanviljelyn tuotantopanosten toimittajat sekä yritysrahoittajat. Hankkeessa syntyvä tietoaineisto jää ProAgrioiden hyödynnettäväksi hankkeen jälkeisessä viljelijäneuvonnassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22367

Startdatum

14.05.2016

Slutdatum

15.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner